English version🇺🇸

An important change in the rider app!

We are constantly working to adjust and optimize your experience as a foodora rider, and we have an exciting and important announcement for you!

We have made an important change to our offline rider support to make it easier and faster for you when you need help. From Monday, May 27th, you should contact us via a new feature in our foodora rider app instead of email.

What is the new feature? 🤔

In the app, the headset icon, found on the map screen in the upper right corner, has previously been used to contact dispatch, who assists when you are on session and have “online” status. This process will continue as you know it, and you will always be able to contact dispatchers if you need immediate help during a session.

The new change is that from Monday, May 27th, the headset icon will also be available when you are not on a session as a foodora rider and have “offline” status. What this means for you is that, if you need to contact offline rider support, you will now need to do it through the app and not by creating an email – as we will in the future only be assisting through this new feature. You can contact us about everything you previously wrote about via email. Below, we list some of the most common issues and questions that rider support can help you with:

▪️ Questions regarding shifts

▪️ Salary questions

▪️ Contract questions

▪️ Equipment problems

▪️ Not receiving enough orders

▪️ Moving to a new city as a rider

Why 🤷🏼‍♂️

The purpose of our new system is to improve communication between the riders and support so that you can get faster responses over time. We still cannot provide immediate answers to the mentioned issues and questions, but when we respond to your messages, you will receive a push notification, and you can find our response in the inbox in the app. Therefore, we recommend that you enable app notifications. Furthermore, you must have your phone location for the foodora rider app on “always”, as the headset icon may not be available if the setting is incorrect.

When is it going live in the app? 📌

Today, May 23th, the message function on the headset in the foodora rider app will be activated for 25% of the riders, and on Monday, May 27th, it will be available for everyone. During the transition period, we will still handle emails, but we ask you to contact us via the app from Monday, which will ease the transition for us.

Support Phone 📞

As for this new support function in the app, the support phone, you previously called will be closed from Monday.

Qustions 🙋🏼‍♂️

If you have any questions, please do not hesitate to contact us! – [email protected]
*as this is a bigger change we are prepared for questions, but please note that there can be a longer response time during the transition. 

Have a great day and ride safely on the road!

Best regards
foodora team 💗

Dansk version 🇩🇰

En vigtig ændring i rider appen!

Vi arbejder hele tiden på at justere og optimere jeres oplevelse som foodora rider, og vi har dertil en spændende og vigtig nyhed til dig!

Vi har fortaget en vigtig ændring for vores rider support, så det bliver nemmere og hurtigere for dig, når du har brug for assistance. Fra mandag d. 27 maj, skal du kontakte os (offline rider support) via en ny funktion i vores foodora rider app i stedet for e-mail.

Hvad er den nye funktion? 🤔

I appen har headset-ikonet, der findes på kortsiden i øverste højre hjørne, hidtid været brugt til at kontakte dispatch, som assistere dig, når du er på vagt og har “online” status. Denne proces fortsættersom du kender den, og du vil altid kunne kontakte dispatcherne hvis du har brug for øjeblikkelig hjælp under en vagt.

Det nye er, at fra mandag d. 27 maj vil headset-ikonet også være til tilgængelig, når du ikke er på vagt som foodora rider og har “offline” status. Hvad dette betyder for dig er, at hvis du har brug for at kontakte offline rider support, skal du nu gøre det gennem appen og ikke ved at sende en e-mail – da vi fremover kun vil yde support gennem denne nye funktion. Du kan kontakte os om alt det du tidligere har skrev om via e-mail. Herunder lister vi nogle af de mest almindelige problematikker og spørgsmål, som rider supporten kan hjælpe dig med.

▪️Spørgsmål vedrørende vagter

▪️Lønspørgsmål

▪️Kontraktspørgsmål

▪️Udstyrsproblemer

▪️Ikke modtager nok ordrer

▪️Flytning til ny by som rider

Hvorfor? 🤷🏼‍♂️

Formålet med vores nye system er at forbedre kommunikationen mellem jer riders og offline rider support, så du på sigt kan få hurtigere svar. Vi kan stadig ikke give øjeblikkelige svar på de nævnte problematikker og spørgsmål, men når vi svarer på jeres beskeder, vil du modtage en push-besked, og du kan finde vores svar i indbakken i appen. Derfor anbefaler vi, at du tillader app-notifikationer. Yderemere andefaler vi, at du altid skal have din telefons lokation indstillinger for foodora Rider appen på “Altid”, da headset-ikonet muligvis ikke er tilgængeligt, hvis indstillingen er forkert.

Hvornår går det live i appen? 📌

I dag, torsdag d. 23 maj, vil beskedfunktionen gennem headset-ikonet i appen være aktiveret for 25% af vores riders, og mandag d. 27 maj, vil den være tilgængelig for alle. I en overgangsperiode vil vi stadig behandle e-mails, men vi beder dig om at kontakte os via appen fra mandag, hvilket vil lette overgangen for os.

Support telefon 📞

Hvad angår denne nye support funktion i appen, vil telefonen, i tidligere har ringet til, blive lukket fra mandag.

Spørgsmål 🙋🏼‍♂️

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os! – [email protected]

*da dette er en større ændring, er vi forberedte på spørgsmål, men vær opmærksom på, at der i øjeblikket kan være længere svartid under overgangen.

Rigtig god dag, og kør sikkert på vejen!

Med venlig hilsen
foodora team 💗